Certyfikaty

Centrum Szkoleniowo - Doradcze "Lenax" uzyskało akredytację i certyfikaty, które potwierdzają wysoki standard szkoleń BHP, usług konsultingowych w tym zakresie, a także zezwalają na organizowanie audytowanych kursów obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ,na przykład obsługi koparko - ładowarki) , montażu rusztowań oraz wielu innych. 

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że przedsiębiorstwo CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE "LENAX" ANDRZEJ LENCZEWSKI siedziba: PL – 44-100 Gliwice, ul. Mikołowska 7 wdrożyło wymagania standardu SUS 2.0 i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie numer: Z-A568617/B2/U/SUS. Certyfikat ważny od 2017-08-03 do 2020-08-02 Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000132

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Na podstawie §26 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.1263) - Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdza spełnienie wymagań określonych w §25 ww.rozporządzenia przez: 1.Nazwa podmiotu: Centrum Szkoleniowo-Doradcze "Lenax" Andrzej Lenczewski 2.Siedziba i adres podmiotu: 44-100 Gliwice, ul.Zygmunta Starego 6 3.Numer regon: 270165849 4.Numer NIP: 631-010-97-34 5.Miejsce szkolenia: - zajęcia teoretyczne: 44-100 Gliwice ul.Zygmunta Starego 6                                 44-100 Gliwice ul.Jana Pawła II 5A - zajęcia praktyczne: ...

Śląski Kurator Oświaty - Akredytacja

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Działając na podstawie art.68b ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 grudnia 2010r. przyznaję akredytację Centrum Szkoleniowo-Doradczemu Lenax Andrzej Lenczewski z siedzibą w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 6 w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wymienionego we wniosku.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-5/2009 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy udziela akredytacji Centrum Szkoleniowo-Doradczemu "Lenax" ul.Zygmunta Starego 6 44-100 Gliwice w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami okeślonymi w umowie nr RO-5/2009 Certyfikat potwierdza kompetencje Regionalnych Ośrodków  BHP zgodnie z koncepcją i kryteriami programu pt" Podniesienie stopnia wdrożenia dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach " realizowanego w 2008r. w ramach projektu Środki Przejściowe 2005/017-488.01.05 pn"Wzmocnienie służby bezpieczeństwa i higieny pracy"

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Certyfikat kompetencji eksperta nr R-13/609/2008 Potwierdza się, że Pan Andrzej Lenczewski posiada kompetencje konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z kryteriami KOCKP-07 (wyd.1) Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu. Certyfikat potwierdza kompetencje osób, które ukończyły szkolenie związane z tworzeniem sieci regionalnych Ośrodków BHP zgodnie z koncepcją programu pn."Podniesienie stopnia wdrożenia dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach" realizowanego w ramach projektu Środki Przejściowe 2005/017-488.01.05 pn"Wzmocnienie bezpieczeństwa pracy i usług zdrowotnych"

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy uznaje kompetencje: CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZEGO "LENAX" ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji personelu KOCKP-1 i KOCKP-2

Ministerstwo Pracy Gospodarki i Polityki Społecznej

Potwierdza się że w/w firma uzyskała uprawnienia do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie "wózki jezdniowe z napędem silnikowym". Firma uzyskała program zarejestrowany w rejestrze ogólnopolskim nr 57/VI/99
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »